OPĆENITO O AUTOPLINU

Za pogon vozila možemo koristit 2 različite vrste plina. U hrvatskoj pod pojmom autoplina u 99% slučajeva podrazumijevamo mješavinu propana i butana (skraćeno LPG – Liqefied Petroleum Gas). Ostatak od 1% čini zemni plin kakav koristimo prilikom grijanja naših domova ukoliko smo spojeni na gradsku plinsku mrežu. Najčešća skraćenica za ovu vrstu plina je CNG – Compressed Natural Gas (Stlačeni prirodni plin, metan).U hrvatskoj gotovo da nema vozila pogonjenih na CNG (metan) zbog nerazvijene mreže punionica i bitno veće cijene instalacije.

LPG (UNP) je mješavina ukapljenih ugljikovodika nastalih preradom nafte koji su u normalnom stanju plinovi, a pri povećanju tlaka prelaze u tekuće stanje. Teži je od zraka bez boje i mirisa. Radi lakše detekcije eventualnog curenja dodaju mu se specijalni dodaci koji mu daju karakterističan i izražen miris. Oko 40% LPG-a dobiva se rafiniranjem sirove nafte, a ostatak izdvajanjem propana i butana iz prirodnog zemnog plina. Ova vrsta plina ima vrlo nizak stupanj zagađenja u odnosu na goriva slične ogrjevne moći i to ga čini vrlo poželjnim energentom u autoindustriji.

U svijetu se počeo primjenjivati u četrdesetim godinama prošlog stoljeća, dok se u Hrvatskoj se u pojavljuje krajem sedamdesetih, pretpostavlja se zbog “par-nepar” vožnje. Porastom cijene benzina te uvođenjem bonova za gorivo trend porasta vozila na plin se nastavlja i kroz rane osamdesete. Apsolutna ekspanzija vozila pogonjenih LPG-om u Hrvatskoj nastaje u zadnjih desetak godina kao odgovor na vrtoglavi rast cijene nafte (posljedično i benzina). Ogroman broj vozila pogonjenih LPG-om imao je za posljedicu razvoj servisne mreže i ogroman broj punionica diljem Hrvatske.

EKOLOŠKE PREDNOSTI AUTOPLINA

LPG autoplin je jedino komercijalno prihvatljivo alternativno gorivo koje zadovoljava standarde o emisiji tvari u ispušnim plinovima motornih vozila. Kao takvo, nudi konkretna rješenja za poboljšanje kakvoće zraka, što posebice dolazi do izražaja u urbanim područjima. Vozila na LPG autoplin u odnosu na benzin emitiraju:

 • 20-25 % manje ugljičnog monoksida ( CO )
 • 30 % manje ugljikovodika ( CH )
 • 35 % manje nitrgogen oksida ( NOx )
 • 10-15 % manja emisija ugljičnog dioksida ( CO2 )

Automobili koji koriste autoplin kao gorivo emitiraju 80% manje dušikovih oksida od vozila koja za pogon koriste dizel, dok je emisija štetnih čestica, prljavštine i čađi gotovo nepostojana.

AUTOPLIN SIGURNOST

U odnosu na druga alternativna goriva, autoplin ima najnižu razinu zapaljivosti. Pali se kada izvor plamena dosegne temperaturu od najmanje 500 ° C, što je dvostruko veća temperatura od one koja je potrebna da se zapali benzin. Autoplin brzo isparava ukoliko dođe do ispuštanja. Spremnici za ugradnju autoplina u vozila su građeni od čelika ili kompozitnih materijala te ispitani u skladu sa najstrožim standardima za zaštitu protiv udaraca, eksplozija i požara. Izrađuju se od čeličnog lima deblina 2 do 4mm, i ispituju na tlak preko 20 bara. Rezervoari su opremljeni multiventilom koji imaju dva ili tri sigurnosna ventila.

UTJECAJ NA MOTOR

Zbog svojih karakteristika ima povoljan utjecaj na motor:

 • tiši i mirniji rad motora
 • povećava se vijek trajanja motora za oko 35%
 • nema do gubitka goriva u ispušnim plinovima
 • veća trajnost ulja u motoru
 • ne dopušta stvaranje korozije koja nastaje prisustvom aditiva koji se dodaju benzinu radi poboljšanja njegovih osobina
 • udvostručuje vijek katalizatora i lambda sonde
 • čišći ispušni plinovi
 • niži troškovi održavanja vozila
 • duži periodu izmjene ulja i svjećica

UTJECAJ NA PRIRODU

Zbog svojih karakteristika autoplin je gorivo koje je "najveći prijatelj" okoliša. Vozila s pogonom na autoplin u odnosu na dizelske motore ne ispuštaju dim, krute čestice i sumporne okside. U odnosu na benzinske motore ne ispuštaju olovo, proizvode 50% manje ugljik-monoksida, 40% ugljiko-vodika, 35% dušičnih oksida, 15% manje ugljik-dioksida i 80% manje otrova.

SISTEMI UGRADNJE PLINA

PODTLAČNI PLINSKI SISTEM ZA VOZILA SA KARBURATOROM

Sistem predviđen najčešće za vozila do 1990. godine bez lambda sonde. Doziranje plina vrši se mehanički putem membrane isparivača, ručnog dozatora i mješača. Smjesa se podešava uz pomoć analizatora plinova.

PODTLAČNI PLINSKI SISTEM ZA VOZILA SA MONOPOINT UBRIZGAVANJEM BENZINA SA NADZOROM SMJESE PUTEM LAMBDA SONDE

Sistem predviđen za vozila opremljena jednim centralnim benzinskim injektorom, lambda sondom i katalizatorom. Doziranje plina se vrši slično kao i kod karburatorskog sistema uz razliku što se ručni dozator zamjenjuje step-motorom kojim upravlja plinsko računalo(ECU) ovisno o signalu sa lambda sonde. Smjesa se podešava uz pomoć pripadajućeg računalnog softweara u realnim uvjetima vožnje.

DIREKTNO UBRIZGAVANJE PLINA ZA VOZILA SA MULTIPOINT UBRIZGAVANJEM BENZINA (EURO3, EURO4)

Za Euro3 i Euro4 vozila gdje se svaki cilindar napaja svojim benzinskim injektorom smještenim na usisnoj grani.Za razliku od podtlačnih sistema plin se ne “uvlači” u motor putem mješača već ubrizgava putem plinskih injektora u usisnu granu po istom principu kao i kod benzina. Plinsko računalo (ECU) ne vrši doziranje ovisno o naponu lambda sonde već ovisno o vremenima ubrizgavanja dobivenim iz benzinskog računala. Način doziranja plina gotovo u potpunosti eliminira gubitak snage kao lošu nuspojavu vožnje na plin.Smjesa se podešava uz pomoć pripadajućeg računalnog softweara uz upotrebu OBD dijagnostike (vozila mlađa od 2002.god) u realnim uvjetima vožnje.

DIREKTNO UBRIZGAVANJE PLINA ZA VOZILA SA MULTIPOINT UBRIZGAVANJEM ZADNJE GENERACIJE (EURO5)

Za Euro5 vozila (i zahtjevnija vozila starije Euro3, Euro4 generacije) koja se odlikuju mikroubrizgavanjembenzina i velikom osjetljivošću na “neidealnu” smjesu goriva. Sistem funkcionira na identičan način kao i direktno ubrizgavanje Euro3, Euro4, ali uz svojevrsnu nadogradnju poput:

 • plinski injektor velike brzine i preciznosti
 • plinsko računalo (ECU) s mogućnošću samoadaptacije uz pomoć podataka prikupljenih sa OBD priključka.

Prednost ovog sistema je da plinsko računalo konstantno vrši samoadaptiranje plinske mape bez obzira na uvjete vožnje i na taj način garantira maksimalnu preciznost u ubrizgavanju plina.