ZADAĆA INJEKTORA

Zadatak injektora je fino raspršivanje goriva u točno određenom smjeru. Ukoliko je injektor oštećen ili onečišćen, dovod goriva će biti otežan ili će dio ubrizganog goriva ostati neiskorišten. Ta pojava manifestira se kroz povećanu potrošnju goriva, nemiran rad motora, pad snage, otežano paljenje, loš sastav ispušnih plinova i sl. Osim navedenih simptoma, dolazi i do povećanog trošenja dijelova klipnog mehanizma zbog pojačanog ispiranja uljnog filma gorivom, otežanog rada lambda sonde neizgorenim talogom, začepljenja katalizatora...

INJEKTORI/DIZNE

Injektori postavljaju najveće zahtjeve u proizvodnji autodijelova. Pomak igle u tijelu injektora tijekom ubrizgavanja je 0,06mm, a tolerancije mjera su tako niske da se alat za proizvodnju mijenja nakon svakih 2000 proizvedenih komada.Tijekom rada injektori su izloženi jakim temperaturnim oscilacijama, nečistoćama iz goriva, prodoru ulja u usisnu granu i dr. Zbog svega navedenog u unutrašnjosti injektora stvara se talog. Ta pojava može na više načina utjecati na ispravan rad injektora. Jedan od njih je smanjenje protoka tj. ubrizgane količine goriva. Prilikom ispitivanja, može se uočiti da li je protok injektora dobar, i što je još važnije da li su stupci punjenja ujednačeni. Različita propusnost injektora ukazuje na različitu kvalitetu smjese po cilindrima, a to će sigurno utjecati na loš rad motora.Nadalje, talog može prouzročiti promjenu smjera mlaza, ili lošu raspršenost goriva unutar mlaza. I jedno i drugo utjecat će na povećanu potrošnju, nemiran rad i sve druge već spomenute simptome. Naime, loše raspršeno gorivo sastoji se od prevelikih kapljica goriva. Kako kapljice izgaraju izvana prema središtu, za potpuno izgaranje neće biti dovoljno vremena. To je jasnije ako znamo da gorivo u prostoru izgaranja boravi cca 0,002 sekunde (ovisno o broju okretaja). Talog može također prouzročiti propusnost injektora. Injektori su u motoru pod stalnim tlakom i nesmiju propuštati nimalo goriva. Tek kad impuls (elektro-magnetska brizgaljka) otvori iglu gorivo se ubrizgava. Ukoliko talog spriječi pravilan hod igle može doći do «curenja» iz injektora.

KVALITETNO ISPITIVANJE I ČIŠĆENJE INJEKTORA

Odrađuje se uz pomoć posebnog uređaja za ultrazvučno čišćenje injektora. Injektori se izgrađuju iz motora i ugrađuju na uređaj. Vrši se provjera propusnosti, protoka i kvalitete mlaza goriva. Injektori se zatim potapaju u posebnu kupku i izlažu ultrazvuku. Smjer prolaza tekućine je suprotan od uobičajenog smjera goriva, a odvojene nečistoće talože se na dno posude s kupkom. Nakon izlaganja ultrazvuku rade se nova mjerenja i uspoređuju s početnim stanjem. Postupak se po potrebi može ponoviti 2 iznimno 3 puta.

PREDNOSTI ČIŠĆENJA ULTRAZVUKOM

  • injektori su očišćeni po svim površinama,a nečistoće ostaju izvan motora
  • ugrađuju se novi filtar i kapice
  • omogućen je uvid u učinkovitost čišćenja
  • dobivamo informaciju da li postoje mehanička oštećenja

NEDOSTACI ČIŠĆENJA ULTRAZVUKOM

Moguće je da nakon ultrazvučnog čišćenja neki od injektora izgubi svojstvo nepropusnosti. To se događa kada između kućišta i pomične igle talog (nečistoća) «vrši ulogu brtve». Nakon čišćenja igla više ne sjeda na svoje mjesto i injektor propušta nešto goriva bez impulsa. Prije čišćenja moguće je ustanoviti samo da injektor ne radi dobro, a nakon čišćenja sa sigurnošću se vidi da je injektor mehanički loš i treba ga zamijeniti. Takva situacija ipak ne znači da injektor nakon čišćenja radi lošije, već da pokušaj jeftinijeg rješenja nije moguć, te je ipak potrebno ugraditi novi injektor!